Lean & Green na świecie

Lean & Green jest wiodącą społecznością w Europie, dla której zrównoważona logistyka to podstawowy cel. Ponad 600 europejskich firm zostało już wyróżnionych gwiazdkami Lean & Green za konkretne osiągnięcia w redukcji emisji CO2. Idea Lean&Green powstała w Holandii w 2008 roku. Dzisiaj realizowana jest w 14 państwach na świecie.
offices-europe

zapraszamy do odwiedzenia naszych europejskich serwisów