LEAN & GREEN - ZIELONE JEST ZIELONE!

[Logistyka]

Przedsiębiorstwa coraz częściej łączą siły, aby wspólnie działać w kierunku zrównoważonego rozwoju. Dla nich właśnie powstał program Lean&Green, działający już w 14 krajach europejskich. Wyłącznym partnerem i przedstawicielem Lean&Green Europe na terenie Polski jest ECR Polska. Jakie są główne założenia programu?

[Mateusz Boruta – Dykektor Zarządzający ECR Polska]

Lean&Green to platforma do współpracy w łańcuchach dostaw na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Łączy więc idealnie dziedzictwo ECR (w końcu jesteśmy „organizacją od współpracy”) z tym, co jest istotnym wyzwaniem i koniecznością zarazem – zrównoważonym rozwojem. Fundamentem Lean&Green są kolejne stopnie certyfikacji (od Wyróżnienia, przez Pierwszą Gwiazdkę, drugą, i tak aż do piątej). Tytuły te przyznawane są za osiągnięcie konkretnych, zdefiniowanych w Programie celów redukcyjnych. Nie sprzedajemy certyfikatów – na nie trzeba zapracować! Widzimy też, że uczestnicy Lean&Green przede wszystkim podnoszą wydajność swojego biznesu, niejako przy okazji redukując emisje – oba te obszary dają nam dużo satysfakcji.

[L]

Europejska Agencja Środowiska wskazuje, że łańcuchy dostaw są największym producentem gazów cieplarnianych na świecie. Sam transport generuje ponad 20% emisji CO2 w Europie. Te dane nie napawają optymizmem. Jak zachęcić firmy i przekonać je, że wdrażanie rozwiązań prośrodowiskowych po prostu się opłaca?

[MB]

To przekonywanie jest dzisiaj zdecydowanie łatwiejsze niż jeszcze 4-5 lat temu! Pewnie nie przekonamy dziś każdego, ale już nie musimy. Jest tak wiele firm, które mają już odpowiednią świadomość i motywację do realnego działania – że mamy co robić.

Z drugiej strony – dla tych jednak nieprzekonanych – no cóż, to pewnie kwestia perspektywy. Dla nas zrównoważony rozwój to strategia osiągania wzrostów w długim okresie. Bo na dłuższą metę – inaczej się nie da. Pierwszym, najlepszym krokiem do zamykania obiegu w gospodarce jest ograniczanie strat (w tym różnego rodzaju nieefektywności w szeroko rozumianych łańcuchach wartości) – a to akurat przekłada się bardzo na finansowe, mocno biznesowe wskaźniki.

[L]

W jaki sposób firmy mogą osiągnąć założony cel redukcji emisji CO2 w łańcuchu dostaw?

[MB]

Co istotne – w Lean&Green nie narzucamy konkretnych działań – każdy z Uczestników może działać w sposób dopasowany do własnego biznesu i jego organizacji, na koniec jednak wyniki muszą się zgadzać. Jedna firma może więc chcieć modernizować swoją flotę, inna – zoptymalizować sieć dystrybucji czy po prostu zadbać o lepsze wypełnienie przestrzeni ładunkowej w transporcie. Sposobów jest wiele, liczą się łączne wyniki.

[L]

Program zrzesza już 600 firm – głównie producentów, spedytorów, operatorów logistycznych, firmy transportu kolejowego i lotniczego. Dlaczego akurat do branży logistycznej skierowano ten program?

[MB]

Z jednej strony – łańcuchy dostaw istotnie mają swój wkład w ślad węglowy naszej gospodarki. Jest w nich jeszcze wiele do zrobienia. Tutaj bardzo często oszczędności środowiskowe przekładają się na wyniki finansowe (np. mniejsze zużycie paliwa to niższa emisja, ale i mniejszy koszt). Z drugiej strony – to chyba rozsądny obszar zmian – bo łatwiej usprawnić łańcuchy dostaw niż w zmienić niektóre zwyczaje konsumentów.

[L]

Czy firmy logistyczne w Polsce stać na inwestycję w środowisko?

[MB]

To podchwytliwe pytanie? Wystarczy popatrzeć, co wiele z tych firm już robi, zarówno tych dużych, jak i małych. Jeśli chcemy ten biznes prowadzić przez lata – to nie ma dzisiaj alternatywy – trzeba się zmieniać, doskonalić, również w aspekcie śladu środowiskowego. Ważne jednak jest to, że naprawdę wiele można zrobić nie ponosząc znaczących nakładów – usprawniając organizację swojej firmy czy łańcucha, w którym działamy. Kto z czytelników wie, że regularne monitorowanie i utrzymywanie optymalnego ciśnienia w oponach samochodu ciężarowego daje do 6% oszczędności paliwa w skali roku (a to są konkretne oszczędności finansowe!), przy okazji wydłużając żywotność opon i poprawiając bezpieczeństwo.

[L]

Jaki jest związek między praktykami opartymi na Lean Management a działaniami w zakresie ochrony środowiska? Czy zmiany organizacyjne i nisko-kosztowe usprawnienia w parku maszynowym wystarczą, aby osiągnąć założony cel redukcji emisji CO2 w łańcuchu dostaw?

[MB]

Wspólnym mianownikiem jest redukcja nieefektywności, eliminowanie kosztów nieprzynoszących korzyści. Czy to wystarczy, żeby osiągnąć pierwszą gwiazdkę Lean&Green – to zależy od sytuacji wyjściowej, w której znajduje się dana firma. Jestem przekonany, że dla wielu uczestników L&G możliwe jest zdobycie pierwszego certyfikatu bez jakichkolwiek nakładów inwestycyjnych, co z resztą widzimy już w Polsce. Tak naprawdę – realizacja celów zdefiniowanych w Programie Lean&Green poprawia kondycję finansową przedsiębiorstwa, zwłaszcza w perspektywie dłuższej niż jeden rok.

[L]

Całkiem niedawno słyszeliśmy o nawiązaniu współpracy przez CHEP, Biedronkę i firmę Polmlek, czego efektem są nie tylko działania wpisujące się w koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym, ale także wzrost konkurencyjności tych przedsiębiorstw. Czy mamy w Polsce więcej takich pozytywnych przykładów kooperacji różnych podmiotów w celu ograniczenia wpływu biznesu na środowisko?

[MB]

Takich przykładów mamy mnóstwo z rynku europejskiego, ale też co raz więcej z Polski. To cieszy. Dzisiaj jeszcze tempo wdrażania tego typu rozwiązań może być źródłem przewagi konkurencyjnej – i liderzy skrzętnie to wykorzystują. W dłuższej perspektywie jednak – obszar równoważenia rozwoju należy traktować jako przed-/poza-konkurencyjny. Konkurujmy na półce, ale współpracujmy w łańcuchach dostaw!

[L]

Jakie korzyści daje uczestnictwo w programie?

[MB]

Jednym słowem? Finansowe – zwłaszcza w dłuższej perspektywie.

Choć eliminowanie nieefektywności przynosi oszczędności, to warto również zwrócić uwagi na takie aspekty, jak:
– lepsza współpraca w łańcuchach dostaw – rozwijanie relacji z kluczowymi partnerami biznesowymi;
– dzisiaj – ciągle jeszcze przewaga konkurencyjna w postaci know-how, rozwiązań pro-oszczędnościowych, możliwości współpracy z firmami, które wymagają już konkretnych działań w obszarze sustainability;
– przygotowanie do / wyprzedzanie nadchodzących zmian legislacyjnych (w tym tzw. samoregulacja);
– zrównoważenie rozwoju – jako fundament wzrostu gospodarczego (zapewnienie warunków do generowania wartości w długim okresie);
– wiarygodne, zewnętrzne potwierdzenie osiągnięć danej firmy + kapitał marketingowy.

Dziękujemy za rozmowę!